Társadalmi felelősségvállalás

Társadalmi szerepvállalásunk alapját a hátrányos helyzetű családok, idősek és fiatalok részére való segítségnyújtás szüksége biztosítja számunkra.

Elsődleges célunk, hogy a támogatott rászoruló személyek számára megpróbáljunk olyan hatékony és célzott segítséget nyújtani, hogy életvitelszerűen és hosszútávon ne függjenek az adomány mértékétől és mennyiségétől.

Rövid és hosszútávú adományozásunk alkalmával odafigyelünk a rászoruló személyekre és családokra, hogy a lehető legjobb és leghatékonyabb segítséget tudjuk nyújtani részükre.

Társadalmilag felelős alapítványként mindig és minden körülmény között tisztességgel és tisztességesen járunk el a rászorulókat illetve programjainkat és rendezvényinket illetően!

Az összes vonatkozó jogszabályt, törvényt, szabályozást és irányelvet betartva működünk!

A Roma Szeretetszolgálat megalapításakor az alábbi meghatározó célokat tűztük ki!

  • megbízhatóság
  • hitelesség
  • átláthatóság
  • működőképesség
  • fenntarthatóság

A társadalmi felelősségvállalás, a fenntartható oktatás-fejlesztés, fejlődés a tehetségek felismerése ,

a drog és bűnmegelőzés visszaszorítása valamint az egészséges életmód egyaránt fontos a Roma Szeretetszolgálat számára!

Ezért is hirdetjük az

  • Egészségügyi, Egészségnevelési-Egészségfejlesztési,
  • Tehetségfejlesztés-Tehetséggondozás,
  • Zenei Tehetség Felismerése és Fejlesztése,
  • Sport, Drog és Bűnmegelőzés, Időskorú gondozás,
  • Családsegítés programjaink fontosságát a gyermekek és fiatalok körében!

Célunk, hogy felelősségvállalási valamint szponzorációs tevékenységünk által minél több emberhez juttassuk el a gondoskodás, az egymás iránti tisztelet, elfogadás és szeretet üzenetét származástól,nemzetiségtől,vallástól és bőrszíntől függetlenül!