Társadalmi felelősségvállalás

Társadalmi szerepvállalásunk alapját a hátrányos helyzetű családok, idősek és fiatalok részére való segítségnyújtás szüksége biztosítja számunkra.

Elsődleges célunk,hogy a támogatott rászoruló személyek számára megpróbáljunk olyan hatékony és célzott segítséget nyújtani, hogy életvitelszerűen és hosszútávon ne függjenek az adomány mértékétől és mennyiségétől.

Rövid és hosszútávú adományozásunk alkalmával odafigyelünk a rászoruló személyekre és családokra, hogy a lehető legjobb és leghatékonyabb segítséget tudjuk nyújtani részükre.

Társadalmilag felelős alapítványként mindig és minden körülmény között tisztességgel és tisztességesen járunk el a rászorulókat illetve programjainkat és rendezvényinket illetően!

Az összes vonatkozó jogszabályt, törvényt, szabályozást és irányelvet betartva működünk!

A Roma Szeretetszolgálat megalapításakor az alábbi meghatározó célokat tűztük ki!

  • megbízhatóság
  • hitelesség
  • átláthatóság
  • működőképesség
  • fenntarthatóság

A társadalmi felelősségvállalás, a fenntartható oktatás-fejlesztés, fejlődés a tehetségek felismerése,a drog és bűnmegelőzés visszaszorítása valamint az egészséges életmód egyaránt fontos a Roma Szeretetszolgálat számára!

Ezért is hirdetjük az

Egészségnevelési-egészségfejlesztési, Tehetségfejlesztés-tehetséggondozás,

Zenei tehetség felismerése és fejlesztése, Sport, Drog és Bűnmegelőzés,

programjaink fontosságát a gyermekek és fiatalok körében!

Célunk, hogy felelősségvállalási valamint szponzorációs tevékenységünk által minél több emberhez juttassuk el a gondoskodás, az egymás iránti tisztelet, elfogadás és szeretet üzenetét származástól,nemzetiségtől,vallástól és bőrszíntől függetlenül!