Sport Tehetséggondozó Program

Sport tehetséggondozó programunk célja, hogy a tehetséges gyermekeket és fiatalokat felfedezzük azzal a céllal, hogy segíteni, támogatni és fejleszteni tudjuk őket minden tekintetben.

A tehetséges fiatalok sokszor találkoznak olyan problémákkal, amelyek hátráltatják fejlődésüket, tehetségük kibontakozását sokszor származásuk és anyagi helyzetük miatt.

Ezért szeretnénk minél több hátrányos helyzetű fiatalnak megfelelő segítséget és támogatást nyújtani, hogy tudásukat és tehetségüket kibontakoztathassák és a későbbiekben a sport területén hasznosan tudják kamatoztatni.

Tehetséggondozó sport programjaink által

a tehetséges fiatalok szocializációs esélyei javulnak,

a kirekesztés csökken

az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség erősödik

csökken a bűnözés

csökken a bűnelkövetések száma

az önkontroll és a közösségi kontroll erősödik

az egymás iránti tisztelet tudatosodik, roma és nem roma emberek között

a közösségi szabadidős programok révén a tudatosság, a személyes és csoportos felelősségvállalás erősödik a fiatalokban.


Ökölvívás Programunk Vezetői

Programunkon belül elsősorban sportág-specifikus fejlesztéssel valamint az alapkompetenciákkal foglalkozunk, amelyek elengedhetetlen a tehetség kiteljesedéséhez.

Homogén csoportok számára szervezett tréningek: Képzéseinken a sportolók elsajátíthatják pl: a mentáltréning, a relaxáció alapjait és fejleszthetik testtudatosságukat.

Tehetséggondozó és fejlesztő programunk elsődleges és kiemelt célcsoportja természetesen a gyermekek és fiatalok.


Futball Programunk Vezetője

Szabó Ferenc a Szent István Sportegyesület szakedzője