Roma Szeretetszolgálat Tehetségpont

Mi teszi önöket alkalmassá a Tehetségpont megalakítására?

A Roma Szeretetszolgálat 2013-ban alakult meg a hátrányos helyzetű családok, gyerekek,hajléktalanok megsegítése érdekében.Az egyedülálló Roma Szeretetszolgálat a rászoruló emberek lelki – szellemi és anyagi szükségleteinek támogatása érdekében jött létre!

A Roma Szeretetszolgálat tevékenysége a humanitárius segítségnyújtástól a katasztrófamentésig, a hátrányos helyzetű romák/nem romák, menekültek, nagycsaládosok, hajléktalanok, drogfüggők megsegítésétől kezdve, a fogyatékkal élők rehabilitációs programjáig számos egyéb humanitárius és fejlesztési szakterületet fog át.Célunk, hogy segítséget nyújtsunk minden hátrányos helyzetű ember számára, származástól, nemzetiségtől, vallástól és bőrszíntől függetlenül!

A Roma Szeretetszolgálat megalapításakor az alábbi meghatározó célokat tűzte ki.

Megbízhatóság, hitelesség, átláthatóság, működőképesség, fenntarthatóság!

Megalakulása óta rendszeresen az év minden napján lehetőségeinkhez képest megpróbáltunk segítséget nyújtani a hátrányos helyzetű cigány és nem cigány családoknak és gyerekeknek.

Megalakulásunk óta több mint 2 ezer hátrányos helyzetű embernek, szervezetnek segítettünk különböző szociális tevékenységeken keresztül

  • adományosztások,
  • tehetséggondozás,
  • egészségnevelés,
  • bűn és drogmegelőzés,
  • hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése formájában,
  • továbbá lásd: www.romacharity.com

Tevékenységeink

A Roma Szeretetszolgálat megalapításakor az alábbi meghatározó célokat tűzte ki.Megbízhatóság,hitelesség,átláthatóság,működőképesség,fenntarthatóság.Tevékenységeink

Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, fogyatékkal élő emberek ellátása

Egészségügyi ellátások hajléktalan és idős emberek ellátása,szenvedélybetegek ellátása,betegszállítás

Nevelés és oktatás, képességfejlesztés,komplex fejlesztés és tehetséggondozás,Hátrányos helyzetű fiatalok képzése oktatása, felzárkóztatása, tanoda működtetése, komplex fejlesztés és tehetséggondozás,ismeretterjesztés, kulturális tevékenység,adománygyűjtés-osztás,kulturális örökség megóvása, műemlékvédelem,gyermek- és ifjúságvédelem:gyermekek és családok ellátása,hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése stb

A Tehetségpont hatóköre és együttműködései

Mivel a Roma Szeretetszolgálata hatóköre nemzetközi azaz kiterjed Magyarország és a többi állam teljes területére is ezért Magyarországon mindenféleképpen országos hatáskörrel bírna a tehetségpont úgy ahogy szervezetünk is. Szeretetszolgálatunk megalakulásakor felvettük az összes Magyarországi és Nemzetközi segélyszervezettel a kapcsolatot. Azóta is szorosan együttműködünk , a Magyar Vöröskereszttel.

A Magyar Vöröskereszt Országos Igazgatóságának a támogatásával már több sikeres rendezvény hajtottunk végre és többször sikerült kiosztanunk Budapesten és több vidéki településen ruhaneműt, tartós élelmiszert és az országosan is ismert Mikulásgyári csomagokat.

Folyamatos kapcsolatban állunk az ország szinte összes munkaügyi központjával, családsegítő szolgálatával, kisebbségi önkormányzattal, országos intézményekkel, általános iskolával, büntetés-végrehajtási intézettel, így tehát szoros kapcsolatot tudunk tartani a hátrányos helyzetű családokkal-fiatalokkal ezáltal tapasztaltak vagyunk a problémákat illetően.

Országos központunk, ami Budapest egyik leghátrányosabb emberek által lakott negyed. IX. kerületben található. Rendszeresen meglátogatnak bennünket fiatalok-nagycsaládosok cigányok és nem cigányok és mesélik el problémáikat.

Naponta több száz megkeresés érkezik felénk valamilyen segítségnyújtást illetően, ezért is próbálunk megtenni mindent, hogy minél több rászoruló családnak ,fiatalnak hajléktalannak, fogyatékkal élőnek és szenvedélybetegeknek tudjunk megfelelő segítséget nyújtani.

Csapatunk egyre jobban fejlődik, megalakulásunk óta már több önkéntes csatlakozott hozzánk, de van már közöttünk több pszichológus, pszichiáter, családterapeuta, logopédus és szociális munkás is.

Facebook falunk üzenő falára is rendszeresen több száz ember ír és kér segítséget tőlünk. Felzárkóztató drog és bűnmegelőzési projektet indítottunk el Budapesten. Programunkkal több büntetés-végrehajtási intézményben látogattunk el és tartottunk felvilágosító előadást az elítéltek számára.

A visszajelzések mindig pozitívak. Szorosan együttműködünk a Cigány Tudományos és Művészeti Társasággal ami Magyarországon a legrégebb óta bejegyzett szervezet ami azóta is nagyon aktívan működik és kiadója az egyetlen magyarországi roma magazinnak a Kethano Drom-Közös Útnak,elnöke Rostás-Farkas György József Attila Díjas író.

Jogi segítségnyújtási ügyekben állandó partnerünk a Nemzetközi Roma Jogvédő Iroda, továbbá szorosan együttműködünk a Cigány Tudományos és Identitásőrző Szövetséggel ami azzal a céllal alakult meg, hogy a magyarországi cigányság helyzetét megváltoztassa, jobbítsa, és a romák társadalmi elismertségét, a tudomány és a kultúra eszközeivel elősegítse.

A Tehetségpont specifikus és konkrét programjai

​Programunk elsődleges célja, hogy a tehetséges gyermekeket/ fiatalokat , speciális módszerrel fejlesszük, és támogassuk őket a tehetségük kibontakoztatásában.

A foglalkozások nem iskolai tantárgyak, sokkal inkább a fiatalok érdeklődésének területei köré épülnek (ének-zene, tánc, próza, sport és egyéb kategóriák)

Célunk a tehetséges fiatalokat felkutatni, részükre megfelelő segítséget nyújtani tehetségük kibontakoztatásában a hátrányos helyzetű fiatalokat hozzásegíteni a munkaerőpiacon való elhelyezkedésben támogatni a roma fiatalokat, szociális hátrányuk leküzdésében a tehetséges fiatalokban rejlő tudást hasznosítani.

Alkalmazott módszereink

• Személyiségfejlesztés: Önismeret ki vagyok én, és milyen vagyok, tudásunkról,akaraterőnkről, érdeklődési körünkről, feszültség- és kudarctűrő képességünkről

• Tehetséggondozás: Tehetséges fiatalok, erős oldalának a fejlesztése,

• Drámapedagógia: Irodalmi alkotás, erkölcsi kérdés, a fiatalok által felvetett probléma, közösen látott vagy olvasott mű elemzése, előzményei vagy következményeinek a vizsgálása, eljátszása. Döntésük milyen következményekkel jár. /komplex drámaóra/

• Konstruktív konfliktuskezelés: Minden résztvevő számára megelégedéssel végződnek,és ennek eredményeként nyertesként kerülnek ki a felek, ezáltal növelhetik a teljesítményt, elősegítik a célok elérését, enyhítik a feszültséget, átláthatóvá

teszik a hatalmi és erőviszonyokat.

Fiatalok között gyakori konfliktus kiváltó ok a nonverbális viselkedés jellege, ez azért fontos,hogy mihamarabb megismerjék a dekódolást,a másik megértésének folyamatát is!

Legfontosabb pedagógiai elveink a gyermekek érdeklődésének központba helyezése, a kiscsoportosság, az oldott légkör biztosítása, a fiatalok érdeklődésének, kíváncsiságának felkeltése, információéhségük kielégítése mellett a gyermekek együttműködési készségének fejlesztése.

Nagy hangsúlyt fektetünk az egészen korai tudományra való nevelésre, a kérdezés, és a megismerés örömének megélésére, a logikus és a kreatív gondolkodás együttes fejlesztésére, és a különböző információk közötti kapcsolatok kialakítására!

Tapasztalataink szerint a gyerekek ilyen közegben sokkal bátrabbak, nyitottabbak, kreatívabbak, és önállóbbak, mint a hagyományos iskolai tanítás során, mivel a gyerekek maguk választják ki az érdeklődésüknek megfelelő programot, a foglalkozásokon és a táborban hozzájuk hasonló képességű, és érdeklődésű gyerekek között vannak.

Anyagi fenntarthatóság

A tehetségpont anyagi fenntarthatóságát pályázatokra való jelentkezéssel, illetve szponzorok támogatásának megnyerésével kívánjuk biztosítani.

A tehetségpont fenntarthatósága biztosított lenne, hiszen szervezetünknek állandó támogatóink vannak pl:cégek és magánszemélyek is valamint kormányzati szervek Minisztériumok is támogatják munkánkat is működésünk biztos és fenntartható. Szervezetünk működése fenntartható mivel képesek vaygunk tartósan megteremteni azokat az erőforrásokat, amelyek szükségesek céljaink eléréséhez.Fenntartható szervezeti menedzsment:

Menedzsmentünk az adott környezeti feltételrendszerhez igazodva alakítja ki a szervezet célorientált működését leghatékonyabban szolgáló stratégiát, illetve a szükséges erőforrás-kombinációt. (stratégiai megközelítés)