Paprika adományosztás a Békésmegyei lakosság részére

Köszönjük Patkás Julianna regionális vezetőnknek áldozatos munkáját!