Nyílt Levél a Mi Hazánk Mozgalom Cigányellenes Tüntetése Ügyében

Tisztelt Orbán Viktor Miniszterelnök Úr,

Tisztelt Pintér Sándor Belügyminiszter Úr,

Tisztelt Sztojka Attila Roma Kapcsolatokért Felelős Kormánybiztos Úr!

Ahogy önök is tudnak róla a „Mi Hazánk Mozgalom” vezetése Toroczkai László elnök, Novák Előd a „Mi Hazánk Mozgalom” alelnöke a Mi Hazánk Mozgalom Budapesti elnöke Vékony Csongor és Tyirityán Zsolt a Betyársereg vezetője, valamint László Attila a Magyar Önvédelmi Mozgalom vezetője, Budapesten 2023. augusztus 29-én a Venyige utcai börtön előtt cigányellenes tüntetés tartott.

Tájékoztatni szeretném önöket, amit valószínű önök is tudnak, ha nem írom le akkor is, hogy Magyarország legnagyobb hazai kisebbsége a cigányság! Ez több mint kétmillió magyar állampolgárt jelent kis hazánknak!

A magyarországi cigányság a magyar nemzet államalkotó tényezője, mivel több mint hatszáz éve élünk itt közösen a Kárpát-medencében, így joggal fogadható el a cigányok részéről napok óta tartó felháborodásuk, rettegésük és szomorúságuk aminek hangot is adnak a tüntetés eltelte óta minden nap többször Facebook Live adásokon keresztül!

Minden magyar állampolgárnak köztük a cigányoknak is vannak állampolgári és emberi jogaik, amivel természetesen a cigányok is tisztában vannak és azzal is, hogy békés demonstrációt, tüntetést bárki tarthat, ha azt a hatóságok engedélyezik!

Ebben az esetben is ez történt, de a demonstráción elhangzott Toroczkai László beszéde ahogy ezt már megszokhattuk mi cigányok, nyíltan rasszista, náci és fasiszta ideológiákat tartalmaztak.

Az elhangzott mondatok a romákban fizikai és lelki rettegést, pánikot, szorongást, elkeseredettséget és dühöt is kiváltottak! Ez a tüntetés kimondottan a hazai cigányság megfélemlítése és megfenyegetése érdekében lett megtartva valamint üzent a kormánynak is!

Toroczkai László kijelentette: tíz éven belül hatalomra akarnak kerülni, és “akkor lesz csak végső megoldás”.

Ez mindannyiunk közös felelőssége amit soha nem engedhetünk meg, hogy megvalósuljon!

Cigány bűnözés nincs és soha nem volt, ahogy magyar bűnözés sincs!

Én úgy gondolom, hogy mind a 13 hazai kisebbségnek, így a cigányoknak is joguk van egy biztonságos, élhető, szerethető és fenntartható országban élni, ahol nincs különbség ember és ember között sem a bőrszíne sem a származása, sem pedig a vallása miatt.

Ezért is hoztam létre a Roma Szeretetszolgálatot több mint 10 éve, hogy segítséget nyújtsak minden hátrányos helyzetű személy részére!

Mottónk ezt jól tükrözi:

Cigány Vagyok, Ne Félj Tőlem-Segíteni Jöttem

Rom Som, Na Dara Mandar, Avilom te Zhutij Tumenge!

Célunk segítséget nyújtani minden hátrányos helyzetű ember számára, származástól, nemzetiségtől, vallástól és bőrszíntől függetlenül!

Kérem önöket, hogy tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy a közeljövőben még egyszer a cigányok ellen ilyen rasszista, fenyegető, kirekesztő, lenéző és megszégyenítő tüntetés, beszéd, felvonulás és uszítás ne hangozhasson el demokratikus országunkban, szeretett hazánkban.

Én nagyon szeretném elkerülni, hogy a későbbiekben súlyos konfliktusok és cselekmények ne történjenek a cigányok részéről de sajnálatos módon pillanatnyilag ilyen polgárháborús hangulat uralkodik a cigányok között!

Sikeres és eredményes intézkedéseikben bízva!

Barátsággal és Tisztelettel:

Ifj.Rostás-Farkas György

Roma Szeretetszolgálat, Roma Media Center, Cigány Tudományos és Identitásőrző Szövetség

elnök, újságíró, főszerkesztő

Részlet az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatából

Minden emberi lény szabadnak születik, és egyenlő méltósága és joga van. Az emberek, ésszel és lelkiismerettel bírván, egymással szemben testvéri szellemben kell, hogy viseltessenek.

– Minden személynek joga van az élethez, a szabadsághoz és a személyi biztonsághoz.

Senkit sem lehet rabszolgaságban vagy szolgaságban tartani; a rabszolgaság és a rabszolga-kereskedelem minden formája tilos. Senkit sem lehet kínvallatásnak, avagy kegyetlen, embertelen vagy lealacsonyító bánásmódnak vagy büntetésnek alávetni.

-Mindenkinek joga van ahhoz, hogy jogalanyiságát mindenhol elismerjék.

– A törvény előtt mindenki egyenlő, és minden megkülönböztetés nélkül joga van a törvény egyenlő védelméhez. Mindenkit egyenlő védelem illet meg a jelen Nyilatkozatot sértő minden megkülönböztetéssel és minden ilyen megkülönböztetésre irányuló felbujtással szemben.

A jelen nyilatkozatban kinyilvánított összes jogok és szabadságok fajra, színre, nemre, nyelvre, vallásra, politikai vagy más véleményre, nemzeti vagy társadalmi származásra, vagyonra, születésre vagy más körülményre vonatkozó mindennemű megkülönböztetés nélkül mindenkit megilletnek.