Megnyílt Budapesten a Szentandrássy István Roma Művészeti Galéria

Roma Szeretetszolgálat/ 2022.03.11.

Megnyitotta kapuit a nagyközönség előtt a Szentandrássy István Roma Művészeti Galéria, Budapesten a Bálnában.

A Galéria legfőbb célja, hogy küldetése, hogy az egyetemes emberi értékek gyarapításában értékközvetítő szerepet vállaljon. A megnyitó ünnepségen „Mester és Tanítványai” kiállítás látható a Kossuth-díjas Szentandrássy István képei mellett tanítványai, Kunhegyesi Ferenc és Túró Zoltán alkotásait is bemutatja.

A Szenty galéria méltón mutatja be Szenty munkásságát és fogadja az oda látogató érdeklődőket.

Szentandrássy István Kossuth díjas festőművész állami gondozásban nőtt fel. Szorongásait először versekben, drámákban, rajzokban adta elő. Péli Tamástól tanult festeni. Péli Tamást Csapon egy gyermektáborban ismerte meg, itt találkozott először a cigány kultúrával és saját cigány identitásával is. Szenty, Péli Tamás tanítványa volt és nem csak tanítvány, barát de testvérekké is váltak.

Szenty is egy nagy csapatot alkotott a régi harcostársakkal a nagy öreg gurukkal Choli Daróczi József, Szepesi Jóska, Lakatos Menyhért, Ruva Pali,

Péli Tamás, Péli Ildikó, Burai Pál József, Bari Karcsi

Rostás-Farkas György, Nagy Gusztáv , és még lehetne sokáig sorolni a névsort akik a 80-as évek elejétől részt vettek a cigány mozgalom alakulásában Magyarországon és létrehozták a hazai cigány értelmiségi elitet.


Az ő nevükhöz fűződik a cigány tudomány, kultúra és művészet hazai megteremtése.

Műveire jellemző az erőteljes tárgyiasság, gyakran a plasztikus formaalakítás, a felfokozott expresszivitás és a jelképalkotás. Zaklatott, drámai hangvételű kompozícióin a cigányság ősi, balladisztikus hagyományai és alakjai elevenednek meg. Olajképeinek színvilágát a sötét, barnás tónusok és a meleg ragyogás uralják.

A reneszánsz művészet és a 20. század elejének avantgárd irányzatai (köztük Amedeo Modigliani) nyomán alakította ki sajátos egyéni stílusát. Jelentős munkái közé tartoznak az ikonszerű stilizációval megalkotott Madonna-képek Federico García Lorca Cigány románcok c. versciklusa által inspirált festménysorozata és Triptichon c. műve. 1998-ban – mesteréhez hasonlóan – hatalmas méretű, 45 m² nagyságú olajképet készített. Az Angyali Üdvözlet Kápolna szakrális festményeihez előzetes grafikákat készített. Kiállított többek között Bécsben, New Yorkban, Prágában, Münchenben.

Műveit többek közt őrzi a Néprajzi Múzeum, a Magyar Művelődési Intézet. A 2009-es Magyar festészet című reprezentatív albumban megjelentették életrajzát és beválogatták két tervrajzát és öt olajfestményét.

Szenty munkásságával bele írta magát a világ történelmébe.

Állandó kiállítása mostantól megtekinthető Budapesten a Bálnában.

A galériát átadta és megnyitotta:
Sztojka Attila Roma Kapcsolatokért felelős kormánybiztos

A megnyitó ünnepségen részt vett Langerné Victor Katalin társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkár,

Vecsei Miklós a diagnózis alapú felzárkózási roma stratégia előkészítésének és végrehajtásának koordinálásáért felelős miniszterelnöki biztos, és

Ifj.Rostás-Farkas György újságíró a Roma Szeretetszolgálat, Cigány Tudományos és Identitásőrző Szövetség elnöke a Roma Media Center tulajdonosa és főszerkesztője.


Fellépő művészek voltak:
-Lakatos Mónika és a Romengo együttes
-Kökény Tamás nagybőgő művész
-Kanizsa Csillagai együttes

Soha nem fogjuk elfelejteni az állami gondozottból lett Kossuth díjas festőművészünket!

Ifj.Rostás-Farkas György