Kövesi Csaba a Romák Misszionáriusa-Az Áldott Kereszt Egyesület Elnöke

Roma Szeretetszolgálat 2022.09.23. 11:22

„A cigányok hívő emberek. Hisznek a Szentháromságban, Szűz Máriában és az Egyházban.

Nekik és értük jött létre ez az Áldott Kereszt Egyesület. Az ő hitük testesül meg a Csatkai Áldott Keresztben és vatikáni zarándoklatainkban.”

Kövesi Csaba

Kövesi Csaba 2003-ban indította útjára a magyarországi romák 200 fős csoportját Rómában, hogy II. János Pál pápa színe elé járuljon.

A zarándokcsoport magával vitte a Kövesi Csaba által faragtatott keresztet is Lovári nyelven romanes ( Trushul ), amit

II. János Pál Pápa Szentatya Rómában meg is áldott. Ezt követően Csatkára vitték és tiszteletére egy kápolnát is építettek.

Az Áldott Kereszt Egyesület azóta még kétszer eljuttatta a Csatkai Áldott Keresztet a Vatikánba és mindannyiszor apostoli áldásban is részesült!

Csatka a magyarországi cigányok életében országos kiemelkedő jelentőséggel bíró búcsújáró szent hely, ami nemzetközi szerepet tölt be nem csak a hazai cigányságnak de az európai és a tengerentúli romák körében is.

A csatkai szenthely a romák Mekkája!

Csatkára rengetegen érkeznek az utóbbi évtizedben európai városokból és az Egyesült Államokból is. Csatka a felvidéki magyarok körében is nagyon népszerű szenthely, ami kiváló alkalmat teremt a többségi társadalom és az európai cigányság közötti találkozásokra, beszélgetésekre és egymás megismerésére.

Az Áldott Kereszt Egyesület a hívők részére megfelelő segítséget kíván nyújtani a cigányság és a többségi társadalom tagjai számára, hogy jobban megismerjék egymást, elfogadják és tiszteletben tartsák egymás kultúráját, ezáltal jobban megismerjenek bennünket cigányokat és hitbéli világunkat.

Kövesi Csaba kiemelt célja, hogy a cigányok elismert és megbecsült tagjai legyenek a többségi társadalomnak.

Ezt az embert próbáló szolgálatot és küldetést vállalta magára Kövesi Csaba az Áldott Kereszt Egyesület elnöke.

Krisztusi alázattal teli szolgálatához és tevékenységéhez kérjük rá és kedves családjára a Jóisten bőséges áldását!

Ifj. Rostás-Farkas György újságíró

Roma Szeretetszolgálat Elnöke, Roma Media Center Főszerkesztője