Komplex Útépítés és Útfelújítási Program

A Roma Szeretetszolgálat elkötelezett a társadalmi felelősségvállalás erősítésében!

Elsődleges célunk,

 • hogy minél több közutat tudjunk hazánkban korszerűsíteni és felújítani
 • nyugati színvonalúvá tudjuk emelni a magyar közúthálózatot
 • társadalmi felelősségvállalásunkat erősítve, minél több munkahelyet tudjunk biztosítani a magyar szakembereknek,
 • megerősítsük a magyar gazdaság aktuális helyzetét és fejlődését.

A Roma Szeretetszolgálat tudja kivitelezni az alábbiakat:

 • fő- és mellékutak építését, korszerűsítését-felújítását
 • körforgalmi csomópontok kiépítését
 • burkolatcsere és útburkolati jelek festését
 • burkolatfelújítását-javítását
 • összekötő út között új útkapcsolat kialakítását
 • buszmegállók,
 • járdák,
 • járdaszigetek,
 • zebrák kialakítását

KÖZMŰÉPÍTÉS ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM

Közműépítés

– ivóvízvezeték építés

– szennyvízcsatorna építés

– csapadékcsatorna építés

– gázvezeték építés

Csatorna felújítás

– csőbéleléssel

– csőroppantással

Környezetvédelmi projektek

– zagytározók víztelenítése

– hulladéklerakók rekultivációja

Víztelenítés

– vákuumos       

-mélykutas       

SPECIÁLIS MÉLYÉPÍTÉS

Kitakarás nélküli közműépítés

– nagypontosságú csõsajtolás

– közműépítés irányított fúrással

Cölöpözés

– mikrocölöpök

– fúrt vasbeton cölöpök

Felszínmozgások megállítása

– partfal stabilizálás   

Rézsűbiztosítás

– horgonyzással     

– vasalt talajtámfallal

– lőttbetonozással kombinált talajszegezéssel

FÖLDMUNKA ÉS ÚTÉPÍTÉS

Nagytömegű földmunka

– földmunka

Útépítés

– útépítés