Igazságügyi Minisztérium

Ifj. Rostás-Farkas György a Roma Szeretetszolgálat képviseletében az Igazságügyi Minisztérium keretein belül működő alábbi munkacsoportok tagja.

Emberi Jogi Kerekasztal,

Romaügyekért Felelős Tematikus Munkacsoport

Egyéb Polgári és Politikai Jogokért Felelős Tematikus Munkacsoport

Fogyatékossággal Élők Jogaiért Felelős Tematikus Munkacsoport

Gyermekek Jogaiért Felelős Tematikus Munkacsoport

Hajléktalanügyért Felelős Tematikus Munkacsoport

Idősek Jogaiért Felelős Tematikus munkacsoport

Menekültügyért és Migrációért Felelős Tematikus Munkacsoport

Nemzetiségi Ügyekért Felelős Tematikus Munkacsoport

Nők Jogaiért Felelős Tematikus Munkacsoport

Véleménynyilvánítás Szabadságáért Felelős Tematikus Munkacsoport

A Kerekasztal keretében, amelyek külön-külön hivatottak foglalkozni a sérülékeny társadalmi csoportok jogi, gyakorlati problémáival, valamint szakpolitikai javaslataival.


Emberi Jogi Munkacsoport

A Kormány 2012. februári határozatában rendelkezett az Emberi Jogi Munkacsoport életre hívásáról, melynek fő feladata, hogy figyelemmel kísérje az emberi jogok érvényesülését Magyarországon, konzultációt folytasson a civil szervezetekkel, érdekképviseleti és szakmai szervezetekkel, valamint alkotmányos szervekkel, emellett pedig elősegítse az emberi jogok magyarországi érvényesülésével kapcsolatos szakmai kommunikációt.

Figyelemmel kíséri továbbá az Egyesült Nemzetek Szervezete Emberi Jogi Tanács Egyetemes Időszakos Felülvizsgálat (UPR) Munkacsoportjának tizenegyedik ülésén Magyarország vonatkozásában tett és általa elfogadott, valamint részben elfogadott ajánlások végrehajtását. Javaslatokat tesz a Kormány és az érintett központi államigazgatási szervek részére a jogalkotás és a jogalkalmazás vonatkozásában az emberi jogok még szélesebb érvényesülését biztosító szabályozásra, működésre, valamint ellenőrzi ezek megvalósítását.
A Munkacsoport elnöke az Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkára.

A munkacsoport tagjai:

– az Agrárminisztérium környezetügyért felelős államtitkára,

– a Belügyminisztérium

 • közigazgatási államtitkára,
 • társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkára,

– az Emberi Erőforrások Minisztériumának

 • egészségügyért felelős államtitkára,
 • oktatásért felelős államtitkára,
 • nemzetközi ügyekért felelős államtitkára,
 • szociális ügyekért felelős államtitkára,

– a Honvédelmi Minisztérium közigazgatási államtitkára,

– az Igazságügyi Minisztérium

 • parlamenti államtitkára,
 • európai uniós és nemzetközi igazságügyi együttműködésért felelős államtitkára,

– az Innovációs és Technológiai Minisztérium tudás- és innováció-menedzsmentért felelős államtitkára,

– a Külgazdasági és Külügyminisztérium biztonságpolitikáért felelős államtitkára,

– a Miniszterelnökség

 • civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára,
 • egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára,
 • európai uniós politikák kialakításáért és koordinációjáért felelős államtitkára,
 • üldözött keresztények megsegítéséért és a Hungary Helps Program megvalósításáért felelős államtitkára,
 • családokért felelős parlamenti államtitkára és

– a Pénzügyminisztérium foglalkoztatáspolitikáért és vállalati kapcsolatokért felelős államtitkára.
A munkacsoport Emberi Jogi Kerekasztalt működtet, melynek célja, hogy a munkacsoport konzultációt folytasson az emberi jogok magyarországi érvényesülését vizsgáló civil szervezetekkel, érdekképviseleti és szakmai szervezetekkel, továbbá ajánlásokat fogalmazzon meg a munkacsoport tevékenységével, feladataival összefüggésben. Az Emberi Jogi Kerekasztal tagjai Tematikus Munkacsoportok keretében tárgyalják meg az aktuális emberi jogi kérdéseket, javaslatokat fogalmaznak meg a döntéshozók felé.

Emberi Jogi Kerekasztal

Az Emberi Jogi Munkacsoport 2012-es alakuló ülésén döntött az Emberi Jogi Kerekasztal létrehozásáról, amelynek jelenleg 76 civil szervezet a tagja és további 40 civil szervezet vesz részt tanácskozási joggal a tematikus munkacsoportok ülésein. 11 tematikus munkacsoport működik a Kerekasztal keretében, amelyek külön-külön hivatottak foglalkozni a sérülékeny társadalmi csoportok jogi, gyakorlati problémáival, valamint szakpolitikai javaslataival.

Romaügyekért Felelős Tematikus Munkacsoport


A Romaügyekért Felelős Tematikus Munkacsoportnak 24 civil szervezet a tagja, elnöke a Belügyminisztérium társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkára.