Fenntartható Fejlődés

A Roma Szeretetszolgálat elsődleges célja, hogy 2030-ra minden fiatal elsajátíthassa a fenntartható fejlődés elősegítéséhez szükséges ismereteket és készségeket, egyebek mellett a fenntartható fejlődésre és a fenntartható életmódra való neveléssel, az emberi jogokról és a nemek közötti egyenlőségről szóló oktatással, a béke és erőszakmentesség kultúrájának, valamint a globális állampolgárságnak a népszerűsítésével, illetve a kulturális sokféleségnek és a kultúra fenntartható fejlődést támogató szerepének megbecsülésével.

További céljaink

 1. A szegénység minden formájának felszámolása a világon
 2. Az éhezés megszüntetése, az élelmezés­biztonság és a jobb táplálkozás megteremtése, valamint a fenntartható mezőgazdaság támogatása
 3. Az egészséges élet és a jóllét biztosítása minden generáció valamennyi tagjának
 4. Az inkluzív, méltányos és minőségi oktatás biztosítása, valamint az egész életen át tartó tanulás lehetőségeinek elősegítése mindenki számára
 5. A nemi egyenlőtlenségek felszámolása és a nők egyenjogúságának biztosítása
 6. A vízhez, a szanitációhoz történő hozzáférés és a fenntartható használat biztosítása mindenki számára
 7. Megfizethető, megbízható, fenntartható és modern energiához való hozzáférés biztosítása mindenki számára
 8. Tartós, befogadó és fenntartható gazdasági fejlődés, teljes és hatékony foglalkoztatás és tisztességes munka megteremtése mindenki számára
 9. Ellenállóképes infrastruktúra, az inkluzív és fenntartható iparosítás támogatása és az innováció ösztönzése
 10. Az egyenlőtlenségek csökkentése az országok között és azokon belül
 11. A városok és emberi lakóhelyek befogadóvá, biztonságossá, ellenállóvá és fenntarthatóvá tétele
 12. Fenntartható fogyasztási és termelési minták kialakítása
 13. Sürgős lépések megtétele a klímaváltozás és hatásainak leküzdésére
 14. Az óceánok, tengerek és tengeri erőforrások fenntartható fejlődés érdekében történő megőrzése és használata
 15. A szárazföldi ökoszisztémák fenntartható használatának védelme, visszaállítása és támogatása, az erdők fenntartható használata, az elsivatagosodás leküzdése, a talajromlás megállítása és a pusztulás visszafordítása, és a biológiai sokféleség további csökkenésének megállítása
 16. Békés és befogadó társadalmak támogatása a fenntartható fejlődés érdekében, az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés biztosítása mindenki számára és hatékony, elszámoltatható és mindenki számára nyitott intézmények kiépítése minden szinten
 17. A végrehajtás eszközeinek erősítése és a globális partnerség újjáélesztése a fenntartható fejlődés érdekében