Európai Bizottság: 2030-ig Magyarország és Minden EU Tagállam Meg Kell Szüntesse a Romák Elleni Hátrányos Megkülönböztetést és Erősíteniük Kell a Felzárkóztatást

Több kulcsfontosságú terület áll a felzárkóztatás középpontjában
egyenlőség, inkluzivitás, részvétel, oktatás, foglalkoztatás, egészség, és lakhatás.
A Bizottság minden egyes terület tekintetében új célkitűzéseket és ajánlásokat terjesztett elő a tagállamok számára e célok elérésének módjára vonatkozóan, amelyek fontos eszközként szolgálnak majd az előrehaladás nyomon követéséhez és annak biztosításához, hogy az EU jelentősebb előrelépést érjen el azon létfontosságú támogatás nyújtása terén, amelyre az EU-ban élő romáknak még mindig szükségük van.

A cél a teljes egyenlőség, a Bizottság 2030-ra a korábbi keret alapján elért eredményekre építve az alábbi célokat várja el

  • A hátrányos megkülönböztetéssel kapcsolatban tapasztalatot szerzett romák arányának legalább felére csökkentése;
  • A hátrányos megkülönböztetést bejelentő romák arányának megkétszerezése;
  • A romák és a lakosság többi része közötti szegénységi rés legalább felére csökkentése;
  • A kisgyermekkori nevelésben részesülő roma gyermekek aránya tekintetében meglévő szakadék legalább felére csökkentése;
  • A szegregált általános iskolákba járó roma gyermekek arányának legalább felére csökkentése a jelentős roma népességgel rendelkező tagállamokban;
  • A foglalkoztatási szakadék és a nemek közötti foglalkoztatási különbség legalább felére csökkentése;
  • A várható élettartam terén meglévő szakadék legalább felére csökkentése;
  • Az elégtelen lakáskörülmények között élők aránya terén fennálló szakadék legalább egyharmadával való csökkentése;
  • Annak biztosítása, hogy a romák legalább 95%-a hozzáférjen vezetékes vízhez.