Egészségügyi Program

Egészségnevelési,Egészségfejlesztési Prevenció!

A mai modern társadalomban az iskolák,egészségügyi szervezetek egészségnevelő,egészségfejlesztő szerepe megnőtt, feladatuk többrétegűvé vált.

Az oktató-nevelő munkán kívül számos más óvó-védő, értékközvetítő,személyiségformáló,szociális munkát kell felvállalnunk. Az egészségnevelési tevékenység igen összetett személyiségformáló,személyiségfejlesztő munka,így nem lehet csak egyetlen területre korlátozni a megelőzési folyamatot ahogy az egészségnevelés sem csak a tanórákon, hanem más szakértő segítő szervezetekkel közösen lebonyolított programok formájában valósulhat meg.