Egészségmegőrző Program-A Hosszú Életért

A Roma Szeretetszolgálat egészségmegőrző program célja, hogy minél több rászoruló roma és nem roma család jusson egészséges és minőségi élethez.

Egészségnevelési,Egészségfejlesztési Prevenció!

A mai modern társadalomban az iskolák, egészségügyi szervezetek egészségnevelő és egészségfejlesztő szerepe megnőtt, feladatuk többrétegűvé vált. Kiemelkedő feladatunknak tekintjük a fiatalok lelki egészségének és a lelki békéjének a megteremtését.Kiemelt célunk, hogy hogy élményeket teremtsünk a fiataloknak, fejlesszük és fejlesztő tevékenységet végezzünk a javukra.

Programunkba megfelelő szakértőket vonunk be, hogy segítsék a fiatalok mentális-fizikai és egészségi állapotukat, továbbá ellenálló-képességüket, az őket érő kihívások feldolgozásában, és megértésében.

Az oktató-nevelő munkán kívül számos más óvó-védő, értékközvetítő,személyiségformáló,szociális munkát kell felvállalnunk. Az egészségnevelési tevékenység igen összetett személyiségformáló, személyiségfejlesztő munka, így nem lehet csak egyetlen területre korlátozni a megelőzési folyamatot ahogy az egészségnevelés sem csak a tanórákon, hanem más szakértő segítő szervezetekkel közösen lebonyolított programok formájában valósulhat meg.