Dr. Erdő Péter bíboros

Dr. Erdő Péter bíboros esztergom-budapesti érsek, metropolita

Születés helye, ideje:
Budapest, 1952. június 25.
Papszentelés helye, ideje:
Budapest, 1975. június 18.
Püspökszentelés helye, ideje:
Róma, 2000. január 6-án.

1975–77: káplán Dorogon
1977–80: ösztöndíjas Rómában a Pontificia Universita Gregorianán
1980–86: a kánonjog és az egyháztörténelem tanára az esztergomi szemináriumban
1986–88: a Pontificia Universita Gregoriana meghívott professzora
1988–2002: a Pázmány Péter Hittudományi Akadémia (1993–tól Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Hittudományi Kar) tanszékvezető tanára
1996–98: A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karának dékánja
1998–2003: a Pázmány Péter Katolikus Egyetem rektora
1999. november 4.: Puppi-i c. püspök és székesfehérvári segédpüspök
2000. január 6.: püspökké szentelése, Róma (II. János Pál)
2002. december 7.: kinevezetett esztergom-budapesti érsek
2003. január 11.: érseki székfoglalója
2003. október 21.: bíborossá kreálta II. János Pál pápa

1980: Szentszéki jegyző
1985–94: szentszéki bíró, helyettes bírósági helynök
1986–99: a MKPK Egyházjogi Bizottságának titkára
1988–2002: vendégprofesszor a Pontificia Universita Gregorianán
1990: pápai prelátus
1994: apostoli protonotárius
1994–98: bírósági helynök
1994–98: a társadalmi, oktatási, kulturális szakterület püspöki helynöke
1996–: a Megszentelt Élet Intézményei és az Apostoli Élet Társaságai Kongregációja, valamint a Katolikus Nevelési Kongregációja konzultora, az MKPK Katolikus Akkreditációs Tanácsának elnöke
1996–2003: a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Kánonjogi Posztgraduális Intézetének elnöke
1996: a Párizsi Katolikus Egyetem díszdoktora
1999–: az MKPK Egyházjogi Bizottságának elnöke
2001: a kolozsvári Babeş-Bolyai Egyetem díszdoktora
2003: a Signatura Apostolica bírája, a Katolikus Nevelés Kongregációja, a Szentségi és Istentiszteleti Kongregáció és a Pápai Törvénymagyarázó Tanács tagja
1998-2003: a Magyar Rektori Konferencia elnökségi tagja
2003: az MTA doktora
2005–2015: az MKPK elnöke
2005–2015: a PPKE nagykancellárja
2006: a Lublini Katolikus Egyetem díszdoktora
2006–2016: a CCEE elnöke
2007: a müncheni Ludwig-Maximilian Egyetem díszdoktora
2007–2013: az MTA levelező tagja
2013–: az MTA rendes tagja