Családsegítés

A Roma Szeretetszolgálat szociális, mentálhigiéniás problémák, illetve egyéb krízishelyzetbe került családok számára nyújt segítséget!

Családsegítés keretében biztosítjuk az alábbiakat

  • szociális, életvezetési és mentálhigiéniás tanácsadást, valamint a nehéz élethelyzetbe került, anyagi nehézségekkel küzdő családok számára, pénzbeli ellátásokhoz,továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutást
  • családgondozást így a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok megoldásának elősegítését, közösségfejlesztő , valamint egyéni és csoportos terápiás programok szervezését
  • tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási problémákkal küzdők, a fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, szenvedélybetegek, pszichiátriai betegek
  • kábítószer-problémával küzdők
  • egyéb szociálisan rászorult személyek és családtagjaik részére tanácsadás nyújtás,
  • családon belüli kapcsolaterősítést szolgáló, közösségépítő, családterápiás, konfliktuskezelő meditációs programokat