Cigány Tudományos és Identitásőrző Szövetség

www.ciganyszovetseg.hu

info@ciganyszovetsge.hu

Ifj.Rostás-Farkas György

elnök

Bírósági nyilvántartásba vett sorszám: 12.378.

Bírósági nyilvántartásba vétel: 2007.04.16.

Bírósági bejegyzés:16.PK.61.090/2006/3

Bankszámlaszám: 10300002-13436945-00014901

Swif kód:

Ksh szám:

Nyilvántartásba vevő: Fővárosi Törvényszék

A Cigány Tudományos és Identitásőrző Szövetség azzal a céllal alakult meg, hogy a magyarországi cigányság helyzetét megváltoztassa, jobbítsa a cigányság társadalmi, kulturális és gazdasági integrációját, felgyorsítsa a romák társadalmi elismertségét.

A CTISZ maga köré kívánja gyűjteni mindazon cigány és nem cigány származású értelmiségieket, akik a fenti cél megvalósításával egyetértenek, s munkásságukkal hozzájárulnak egy demokratikus, a kisebbségek – így a cigányság identitását és jogait-, tiszteletben tartó társadalompolitika kialakításához. Programjaiban nagy figyelmet szentel a hátrányos helyzetű fiatalok rehabilitációjának, képzésének.

A kulturális ismeretterjesztés terén, fő feladatának tekinti a cigányság sajátos kultúrájának minél szélesebb körben való népszerűsítését, és annak elismertetését, hogy a cigányság kultúrája, zenéje, tánca, kézművessége, szokásai, érzelem- és hiedelemvilága az emberiség közös kultúrájának egyenrangú alkotóeleme.