A Momentum Politikusa Falakat akar Állítani és Nem Hidakat Építeni a Magyar Társadalom Közé

Világosan látni Lőcsei Lajos részére!

Olvastam írásodat amit Sztojka Attila roma kapcsolatokért felelős kormánybiztos úrnak írtál!

Látom, hogy nektek kommunistáknak a cigányság árulóinak, nagyon nehezen megy Orbán Viktor beszédének az elemzése, a megértése és az elfogadása!

Nem csodálkozom! Gyurcsány Ferenc után már vártam valamelyikőtöktől hasonló uszító posztot.

Ahogy már írtam nektek még a választás előtt, ti vagytok a Cigányság Árulói!

Most segítek egy kicsit értelmezni az elmondottakat, hátha sikerül megérteni és elfogadni.

Orbán Viktor tusványosi beszédét ti szándékosan elferdítettétek és politikai haszonszerzésetek érdekében próbáljátok meg a közvélemény számára hamisan felhasználni, és bomlasztani a Nemzeti Összetartozást és a Nemzeti Együttműködés Rendszerét a NER-T. Ferdített mondataiddal próbáljátok egymás ellen uszítani a többségi társadalom tagjait és a hazai legnagyobb kisebbséget a cigányságot!

Lőcsi Lajos rosszul gondolod és látod ami írtál!

A miniszterelnök úr nem a cigány és a nem cigány házaspártól született gyermekekre gondolt beszédében, ahogy te írtad!

Ez csak a ti ferdítésetek!

Lajos nyugodj meg! Nagyon gyenge a próbálkozásotok!

A Magyar Alaptörvényben is le van írva:

Magyarország tiszteletben tartja

-az ország különböző vallási hagyományait,

-más népek szabadságát és kultúráját,

-vallja, hogy az egyéni szabadság csak másokkal együttműködve bontakozhat ki,

-minden, valamely nemzetiséghez tartozó magyar állampolgárnak joga van önazonossága szabad megvallásához és megőrzéséhez,

-a nemzetiségek a magyar politikai közösség részei, államalkotó tényezők,

-a kulturális sokszínűség, a nyelvi különbözőség nem a megosztottság, hanem a gazdagodás forrása,

-a nemzetiségek által létrehozott kulturális értékek Magyarország kulturális örökségének szerves részei,

-a nemzetiségek sajátos egyéni és közösségi jogai alapvető szabadságjogok,

-Magyarország védelemben részesíti a nemzetiségeket,

-biztosítja saját kultúrájuk ápolását,

-anyanyelvük használatát,

-az anyanyelvű oktatást,

-a saját nyelven való névhasználat jogát,

-kollektív részvételüket a közéletben,

-elősegíti a kulturális autonómiájuk megvalósulását,

-garantálja a valós közösségeik önigazgatáshoz, önkormányzatisághoz való jogát.

-Magyarországra idegen népesség nem telepíthető be,

-Idegen állampolgár – ide nem értve a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyeket – Magyarország területén a magyar hatóságok által egyedileg elbírált kérelme alapján élhet.

Miniszterelnök Úr tusványosi beszéde egy része arról szólt, hogy a migráció kérdése még mindig nincs megoldva, a folyamatos migrációs veszély tovább fog élni velünk a következő években is. A tömeges migrációs hullámmal érkező, különböző kultúrával, identitással, ideológiával és vallással rendelkező társadalmi csoportok miatt az elkövetkezendő évek a kihívásokról és a migrációs nyomásról fog szólni.

Ezért is kell Magyarországnak új erőket bevonni, hogy a határaink védve legyenek az illegális migránsok előtt, mert a nyugati és a keleti országok között kulturális különbségek vannak!

Magyarország sosem lesz bevándorlóország!

Írta: Ifj. Rostás-Farkas György

újságíró

Roma Szeretetszolgálat elnöke

Roma Media Center-Az Álhírek Ellen Hírportál

főszerkesztője