8 Bibliai helyszín, ami mai napig létezik-A Bibliában említett helyszínek léteznek, és látogathatók.Nézd meg képeken, milyenek napjainkban

Roma Szeretetszolgálat/Belföld Ifj.Rostás-Farkas György 2023.03.31. 23:48

Ma is létező és látogatható helyszínek a világon, amelyek a Biblia Új- és Ószövetségében meghatározó szereppel bírnak. A zsidó és a keresztény vallás zarándokhelyeit évről évre tömegek keresik fel.

A Szentföld megnevezés a mai értelemben főként Izrael, Jordánia és Libanon egyes területeit jelenti, legfontosabb városa pedig Jeruzsálem, amit nemcsak a keresztény, hanem a zsidó és az iszlám vallás is fontos központjának tart.

Bár valóban Jeruzsálemben és környékén található ma is a legtöbb bibliai helyszín, máshol is felfedezhetők olyan területek, amiket a Szentírás említ. És bár a Szentföld már korábban is kiemelt szerepet kapott, azután vált meghatározó helyszínné, hogy Jézus Krisztus itt született, tevékenykedett prófétaként, itt feszítették keresztre, valamint ezen a földön támadt fel. A történelem viharai bárhogy is tépázták a vidéket, számos jelentős helyszín fennmaradt az utókor számára.

Bibliai helyszínek napjainkban

  1. A Getszemáni vagy Gecsemáné kertje Jeruzsálem óvárosától keletre található, az Olajfák hegyének lábánál. Héber nevének jelentése: az olajprés helye. Jézus idejében az Olajfák hegye lejtőjének ezen a részén egy major állt, amelyben olajprés volt. Az Újszövetség alapján Jézus kedvelt helye volt az Olajfák hegye. Miután Jézus apostolaival elfogyasztotta az utolsó vacsorát, a kertbe ment virrasztani, innen hurcolták el a római katonák.

2. Mária kútja még ma is megtalálható Názáretben, nevét pedig onnan kapta, hogy fiatal lányként gyakran hordta innen a vizet. Napjainkban fontos zarándokhellyé vált.

3. A Biblia szerint Gábriel arkangyal Názáretben, Mária lakóhelyén jelent meg, hogy elmondja neki Jézus érkezésének hírét. A helyszínen ma bazilika áll, ami az Angyali Üdvözlet-bazilika nevet kapta.

4. A Kerti Sír olyan kőből kivágott temetkezési helyszín Jeruzsálemben, amit a protestánsok Jézus temetése és feltámadása helyszínének tartanak. 1867-ben fedezték fel, ma sokan zarándokolnak ide, bár valódisága vitatott, a legtöbben a Szent Sír-templomot fogadják el helyszínnek.

5. A Biblia, ezen belül is a Jelenések könyve szerint Megiddó városának területén kerül majd sor a végső csatára, az Armageddonra is, amikor a gonosz erők összecsapnak Isten hadaival. A területet 1903 és 1905 között tárták fel.

6. A Jeruzsálemben található Templom-hegy is számos helyen megjelenik a Bibliában. A Szentírás szerint a vallás ősatyja, Ábrahám ide vitte feláldozni Izsákot, ám Isten csak próbatétel elé állította, amit kiállt, így egy kost áldozott fel. Ma több kápolna, mecset és a Siratófal is itt található.

7. Bethesda medencéje szintén Jeruzsálem óvárosában található, az újszövetség szerint Jézus itt csodával határos módon meggyógyított egy megbénult embert.

8. A Golgota hegye ma is megtalálható Jeruzsálemtől északra, már Jézus előtt is a kivégzések helyéül szolgált. Az evangéliumok szerint itt feszítették keresztre Jézust.